ایجاد سایه‌روشن و کنتراست با مدادرنگی

/
در این ویدئو یک روش ساده اما بسیار کارآمد برای ایجاد سایه‌روشن و کنتراست آموزش داده می‌شود